Medlemskontingent


Medlemskontingenten er viktig både for klubben og utøverne. Kautokeino IL har kun én sats, 100 kroner (vedtatt på nytt i 2017). Dette er også den laveste satsen et idrettslag kan ha, noe som ble vedtatt på Idrettstinget i 2015. Dette fremkommer også i den nye lovnormen av november 2015 og gjelder alle idrettslag.

Ved betaling av kontingenten, får medlemmet medlemsrettigheter i idrettslaget, får ta del i idrettslagets aktiviteter og forplikter seg samtidig til å følge NIFs regelverk.

Ved slike organiseringer er også medlemskapet en garanti for at medlemmet er forsikret gjennom idrettens forsikringer.

Krav om medlemskontingent sendes ut i begynnelsen av hvert kalenderår.


Lenker:

Idrettens skadetelefon

Mer om Medlemskontingent

Lovnorm for Kautokeino Idrettslag
Levert av IdrettenOnline